FAQ

FAQ

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får på Veterinärmottagningen och våra svar. Saknar du svar på något är du givetvis välkommen att kontakta oss per telefon eller mejl.

Jag ska bara vaccinera min hund/katt. Går det bra att bara droppa in?

Tyvärr inte, tidsbokning gäller för samtliga ärenden. Det är dock som oftast möjligt att få en tid samma dag om du ringer under telefontiden på morgonen 8-8.30. 

Hur ofta ska man vaccinera sin hund/katt?
Hund
Årligen, vart tredje år med DHPPi (mot valpsjuka, hepatit, parvo och kennelhosta) och åren däremellan med Pi eller KC (mot enbart kennelhosta).

Grundvaccination innebär en vacc vid 8 veckors ålder, en vacc vid 12-13 veckors ålder samt en vacc vid 1 års ålder (samtliga med DHPPi). 

Katt
Årligen, vart tredje år med Tricat (mot kattsnuva, herpes och calici) och åren däremellan med Ducat (mot herpes och calici).

Grundvaccination innebär en vacc vid 8 veckors ålder, en vid 12-13 veckors ålder samt en vaccination 1 år senare (samtliga med Tricat).

Vad är skillnaden på Pi och KC när man vaccinerar mot kennelhosta?
Pi ger skydd mot en stam av kennelhosta och KC ger skydd mot två stammar. Vanligast är att man ger Pi men om din hund träffar många okända hundar (t.ex. på utställning, hunddagis eller hundtävling) kan det vara fördelaktigt att ge KC istället. Pi ges som injektion under huden i nacken (”vanlig vaccination”) och KC ges som vätska i nosen.

Vilka krav måste jag uppfylla som kattägare?
Det finns en rad statliga föreskrifter du som kattägare ska följa i fråga om tillsyn, miljö och skötsel. Förutom dessa ställs krav på att kattägaren förhindrar okontrollerad förökning om katten får gå utomhus, vanligast är att kastrera katten kirurgiskt vilket är ett mycket enkelt ingrepp som medför övervägande fördelar.

Även om det inte är ett krav rekommenderar vi även starkt att du ID-märker din katt och registrerar den. Skulle någon hitta katten är det då lätt att ta reda på vart den hör hemma.

Vilka krav måste jag uppfylla som hundägare?
Det finns en rad statliga föreskrifter du som hundägare ska följa i fråga om exempelvis rastning, aktivering och miljö. Det är även lagstadgat att en hund ska vara ID-märkt (vanligtvis med chip) och registrerad hos Jordbruksverket.

Jag ska resa utomlands med min hund/katt. Vad behöver jag?
Generellt kan man säga att din hund/katt behöver vara ID-märkt, inneha EU-pass och ha en giltig vaccination mot rabies. Till vissa länder krävs även ett avmaskningsintyg. Detta gäller för djur inom EU.

För resa till Norge räcker det med avmaskningsintyg (samt ID och pass) förutsatt att djuret inte besökt något annat land än Sverige tidigare. 

Vi rekommenderar alltid att man dubbelkollar med Jordbruksverket innan man reser så att man inte missar något.

Kan ni skriva ut p-piller till min katt?
Nej, tyvärr inte.

P-piller till katt (Perlutex) är slut hos tillverkaren sen lång tid tillbaka och än finns ingen prognos för när det kan finnas i lager igen. Vi rekommenderar alltid kirurgisk kastrering om inte katten ska användas i kontrollerad avel.

Det finns ett humanpreparat (Provera) som även fungerar till katt men nu har även detta osäker lagertillgång. Provera är ett väl fungerande läkemedel mot endometrios och får inte ta slut. Att förskriva ett humanläkemedel till djur i en sådan här situation är inte tillåtet enligt SJVFS 2019:32.

Kan ni ta bort tandsten på hund/katt? 
Vi kan tyvärr inte hjälpa till med några åtgärder på tänder.

Kan ni skriva ut avmaskningsmedel till häst?
Nej, vi utför endast hästvaccinationer. Vi kan tyvärr inte hjälpa till med några andra ärenden då vi i dagsläget inte har någon hästveterinär på vår Veterinärmottagning.

Vad ska jag tänka på inför besöket?
Om du besöker oss för en vaccination är det viktigt att hunden/katten är frisk och kry. Detta för att vaccinet ska få god effekt.

Inför alla ingrepp som innebär sedering ska hunden/katten fasta från senast kl 22 kvällen innan besöket. Vatten går bra men ingen fast föda. 

Vad kostar besöket?
För enkla ärenden så som vaccination och besiktning hittar du priserna i vår prislista. För andra utredande eller behandlande ärenden kan det vara svårt att ge ett pris på förhand utan att ha sett djuret och bedömt situationen. Efter en initial bedömning kan vi ge dig ett mer exakt pris och sedan uppdaterar dig kontinuerligt under besöket om vi önskar ta prover eller genomföra behandlingar där kostnader tillkommer.

Direktreglerar ni med mitt försäkringsbolag?
I dagsläget direktreglerar vi inte men det beror till störst del på att de enkla tjänster vi erbjuder oftast inte ens kommer upp i självrisken för försäkringen.